Elektrik Ek bağlantı, Güç artırma ve tenzili (düşümü), elektrik enerjisinin kullanım noktalarında ihtiyaç duyulan elektrik gücünün sağlanması ve kontrol edilmesi için kullanılan yöntemlerdir.


Elektrik Ek Bağlantı: Elektrik ek bağlantı, mevcut bir elektrik sistemine yeni bir kullanım noktasının veya yükün bağlanması anlamına gelir. Bu bağlantı, yeni bir binanın veya tesisin elektrik ağına entegre edilmesini sağlar. Ek bağlantı süreci, elektrik mühendisleri ve yetkili elektrik dağıtım şirketleri tarafından yürütülür. Bağlantı noktası ve güç gereksinimleri belirlendikten sonra, elektrik dağıtım şirketi yeni bir sayaç ve uygun elektrik sigortaları gibi ekipmanları sağlayarak ek bağlantıyı gerçekleştirir.


Güç Artırma: Güç artırma, mevcut bir kullanım noktasında ihtiyaç duyulan elektrik gücünün artırılması anlamına gelir. Bu genellikle mevcut bir binanın veya tesisin artan enerji talebine yanıt olarak gerçekleşir. Güç artırma işlemi, mevcut elektrik dağıtım altyapısının güncellenmesini ve daha yüksek kapasiteli elektrik hattı, transformatör veya enerji kaynağı gibi bileşenlerin eklenmesini gerektirebilir. Elektrik mühendisleri ve uzman ekipler tarafından yapılır ve yerel düzenlemelere ve güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.


Tenzil (Düşümü): Tenzil veya düşüm, mevcut bir kullanım noktasında ihtiyaç duyulan elektrik gücünün azaltılması anlamına gelir. Bu durum genellikle enerji tüketiminin azalması, yapısal değişiklikler veya enerji tasarrufu önlemleri gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Tenzil işlemi, elektrik dağıtım şirketi veya yetkili bir elektrik mühendisi tarafından yapılır. Bu işlem genellikle yük azaltma cihazlarının (örneğin, enerji tasarruflu aydınlatma, enerji yönetimi sistemleri) kullanılması veya elektrik devrelerinin yeniden yapılandırılması yoluyla gerçekleştirilir.


Elektrik Ek bağlantı, Güç artırma ve tenzili (düşümü), elektrik enerjisinin kullanım noktalarındaki ihtiyaçlara uygun ve verimli bir şekilde sağlanmasını sağlar. Bu işlemler, enerji yönetimi ve güç dağıtımı süreçlerinde önemli rol oynar ve enerji tüketimini optimize etmek için kullanılır.Teklif Al